CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
לְכוּ וְנָשׁוּבָה אֶל-יְהוָה 
כִּי הוּא טָרָף וְיִרְפָּאֵנוּ 
יַךְ וְיַחְבְּשֵׁנוּ׃ 
來吧,讓我們歸向雅威!


他撕裂了我們,也必醫治;

他打傷我們,也必纏裹。