CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
אִם-זֹנֶה אַתָּה יִשְׂרָאֵל 
אַל-יֶאְשַׁם יְהוּדָה 
וְאַל-תָּבֹאוּ הַגִּלְגָּל 
וְאַל-תַּעֲלוּ בֵּית אָוֶן 
וְאַל-תִּשָּׁבְעוּ חַי-יְהוָה׃ 
以色列啊,你雖然行淫,


猶大卻不要犯罪。

不要往吉甲去,

不要上到伯•亞文,

也不要指著永生的雅威起誓。