CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以圖形顯示 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
וְאֵלֶּה הַמְשֹׁרְרִים רָאשֵׁי אָבוֹת לַלְוִיִּם 
בַּלְּשָׁכֹת פְּטיּרִים 
כִּי-יוֹמָם וָלַיְלָה עֲלֵיהֶם בַּמְּלָאכָה׃ 
這些人是歌手,是利未人的家族的首領,


在(聖殿中的)房間裡不必做別樣的工,

因為他們必須晝夜供職。