CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以图形显示 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
וְיָשְׁבוּ אִישׁ תַּחַת גַּפְנוֹ 
וְתַחַת תְּאֵנָתוֹ 
וְאֵין מַחֲרִיד 
כִּי-פִי יְהוָה צְבָאוֹת דִּבֵּר׃ 
各人就坐在他的葡萄树下,


在他的无花果树下,

没有人惊吓,

因为万军之雅威的口(这样)说。